Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch - kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30.

 

 

Termín a miesto konania:

Bratislava
štvrtok 12.10.2017 o 10.00 h,zasadacia miestnosť č. 207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava


Košice
utorok 17.10.2017, Malá zasadacia sála, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A


Banská Bystrica
utorok 24.10.2017, Veľká sieň, 1. poschodie, Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26

 

Program:
9:30 - 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 - 12:00 Základné informácie o výzve
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť potvrďte čo najskôr zaslaním e-mailu na adresu: viera.kominakova@siea.gov.sk.

Na seminár v Bratislave je možné sa zaregistrovať do stredy 11.10.2017 do 12.00 h.

Na seminár v Košiciach je možné registrovať sa do piatku 13.10.2017 do 12.00 h.

Na seminár v Banskej Bystrici je možné registrovať sa do piatku 20.10.2017 do 12.00h.


Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle OP KŽP: www.op-kzp.sk

Tip of the day
Does your hot water tank have a timer on it? A hot water tank can be equivalent to constantly boiling 10 kettles, and without a timer this will happen all day, all night, all year!

Was it useful?