Кръгла маса за ролята на иновациите в областта на електротехниката,електрониката и ЕЕ -21 ЮЛИ 2017г.

На 21 юли 2016 г., петък от 15,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9. ще се проведе Кръгла маса, организирана от Съвета по иновации при БТПП на тема:„РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, ЕЛЕКТРОНИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

На Кръглата маса са поканени представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, а също ще участват и представители на индустрията от електротехнически подотрасъл, както дейци на науката и изкуствата, на образованието и на медиите.

Втората част на събитието включва провеждане на бизнес закуска с представители на млади МСП и на стартиращ бизнес за запознаването им с дейностите и възможностите за включването им в тях на проект START2ACT..

 

Tip of the day
Does your hot water tank have a timer on it? A hot water tank can be equivalent to constantly boiling 10 kettles, and without a timer this will happen all day, all night, all year!

Was it useful?