Śniadanie Biznesowe ze START2ACT w Poznaniu

Śniadanie Biznesowe ze START2ACT w Poznaniu

Zapraszamy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, nie starsze niż 5 lat na bezpłatne Śniadanie Biznesowe. Śniadanie odbędzie się w Poznaniu.

Na Śniadaniu zaprezentujemy projekt Start2Act, który ma za zadanie wspierać przedsiębiorców w racjonalnym gospodarowaniu energią.

Udział w Śniadaniu umożliwi przedsiębiorstwu dalszy udział w projekcie i skorzystanie z bezpłatnych porad naszych ekspertów.

Śniadanie odbędzie się 19 lipca 2017 r. w godz. 7.00-8.30 (ul. Litewska 22 w Poznaniu) i organizowane jest we współpracy z Towarzystwem Biznesowym Poznańskim.

Chęć uczestniczenia w śniadaniu prosimy zgłaszać mailowo na adres: start2act@kape.gov.pl.

Tip of the day
Does your hot water tank have a timer on it? A hot water tank can be equivalent to constantly boiling 10 kettles, and without a timer this will happen all day, all night, all year!

Was it useful?