START2ACT - VEĽKÉ KOSTOĽANY - Pracovný workshop s témami o energetickej efektívnosti

START2ACT - VEĽKÉ KOSTOĽANY - Pracovný workshop s témami o energetickej efektívnosti

SIEA VÁS POZÝVA NA PRACOVNÝ WORKSHOP
S TÉMAMI O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Zaujímajú Vás témy ako znižovanie spotreby energie,
zvyšovanie energetickej efektívnosti alebo udržateľnosť?

Dátum: Zaregistrujte se na adrese: start2act@siea.gov.sk alebo milos.stastik@siea.gov.sk

Miesto: 27. 6. 2017, 10:00 – 15:00 hod.

Vstup: Obecný úrad Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1, Veľké Kostoľany

Zdarma pre registrovaných

Získate zaujímavé tipy na úspory energie v budovách a na pracovisku, zatiaľ čo si budete vychutnávať občerstvenie a nadväzovať pracovné kontakty s ostatnými účastníkmi.

Tip of the day
Does your hot water tank have a timer on it? A hot water tank can be equivalent to constantly boiling 10 kettles, and without a timer this will happen all day, all night, all year!

Was it useful?