Udržateľná energia pre start-upy a mladých malých a stredných podnikateľov

Udržateľná energia pre start-upy a mladých malých a stredných podnikateľov

Dovoľte,

aby sme Vás v mene Národného energetického klastra NEK, Centra environmentálneho a energetického vzdelávania v Bratislave a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry čo najsrdečnejšie pozvali na programovo cielený tematický workshop

  • dňa 26.01.2017 ( štvrtok ) o 9.00 hod v priestoroch Domu techniky, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica, zasadačka I. poschodie.
  • dňa 27.01.2017 ( piatok ) o 9.00 hod v priestoroch polyfunkčného objektu
    na Opatovskej 23, 911 01 Trenčín

Vaša účasť a občerstvenie sú bezplatné, prednášky, prezentácie a konzultácie zabezpečujú odborní garanti z priemyslu a štátnej správy v energetiky, oblasti projektovania
a schvaľovania investícií a stavieb.

Všetci účastníci, okrem odborných prednášok, majú možnosť aktívne konzultovať
a po metodickom usmernení a spoločnej prezentácii aj spracúvať vlastné projekty podnikateľských a investičných zámerov pod taktovkou poradcov.

PROGRAM WORKSHOPU

Prezentácia účastníkov 08.30 - 09.00 hod
Moderné prístupy v inováciách a kreativite tvorby a plánovania úspešných priemyselných energetických a environmentálnych projektov 09.00 - 10.30 hod
Projekting správania sa MSP a užívateľského sektora pri znižovaní spotreby energií a raste energetickej účinnosti produkcie 10.35 - 12.05 hod
Produktový ekodizajn nových energetických a ekologických investičných projektov 12.10 - 13.40 hod
Prestávka 13.40 - 14.00 hod
Vlastné pripravované riešenia a prezentácie účastníkov 14.00 - 17.00 hod 

 

Kontakt SIEA:   milos.stastik@siea.gov.sk    start2act@siea.gov.sk
Kontakt NEK:   info@nek.sk    tnovotny61@gmail.sk

Tip of the day
Does your hot water tank have a timer on it? A hot water tank can be equivalent to constantly boiling 10 kettles, and without a timer this will happen all day, all night, all year!

Was it useful?