Nástroje pro snižování uhlíkové stopy města Brna

Nadace Partnerství ve spolupráci s Odborem životního prostředí města Brno a Jihomoravského inovačního centra a spolus s Enviros, IVT, LIKO-S, Nano Energies, Svazem moderní energetiky a Ministerstva životního prostředí uspořádali seminář nazvaný "Nástroje pro snížení uhlíkové stopy města Brna a jeho metropolitního zázemí".

KDY: 16.4.2019

KDE: Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno

Cílem tohoto semináře bylo představení možných variant, jak snížit energetickou náročnost obecně a jak se mohou společnosti působící na území města do iniciativy zapojit a samy projevit společenskou odpovědnost snížením vlastní uhlíkové stopy. Současné technologie řešení umožňují; jsou i finančně dostupné, jenom se nedostatečně využívají. V programu byla diskutována škála nástrojů od snižování spotřeby beznákladovými a nízkonákladovými opatřeními, přes energeticky úsporná stavební řešení, přes využívání obnovitelných zdrojů pro krytí rostoucí spotřeby, až po možnost přejít na odběr „zelené elektřiny“ z obnovitelných zdrojů.

Součástí workshopu byla i prezentace projektu START2ACT, která měla za cíl podělit se s účastníky ze široké oblasti (veřejnost, dodavatelské firmy, studenti, zástupci města Brna, klienti Nadace Partnerství a Jihomoravského Inovačního Centra a další ...) o to podstatné z trendů a možností, jak snižovat spotřebu energií a ovlivnit tak přímo náš provoz a dopad na životní prostředí.

 

Tip of the day
Does your hot water tank have a timer on it? A hot water tank can be equivalent to constantly boiling 10 kettles, and without a timer this will happen all day, all night, all year!

Was it useful?