Интелигентни градове и региони - интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с близко до нулево енергийно потребление

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XIII Национална конференция "Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, която ще се състои на 4 декември 2018 г., от 13:00 до 18:00 в зала Средец, София Хотел Балкан, София.
Целта на конференцията е да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото
енергийно потребление и чист въздух, както и интелигентните региони, оползотворяващи биоотпадъци за производство на биогорива, биоенергия и биопродукти.
За девета поредна година в рамките на конференцията ще се проведе тържествената церемония по награждаване на победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“, които ще се състезават със своите постижения и в Европейската
Шампионска лига по възобновяеми енергии.
Форматът на конференцията ще бъде динамичен, дискусионно-интерактивен, наситен с множество демонстрации на резултати от реализираните проекти на участващите организации. 

Участието в конференцията е безплатно.

Осигурени са кафе паузи и делови коктейл заустановяване на контакти и партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в
сферата на енергийната ефективност, сградите с близко до нулевото енергийно потребление, децентрализираната енергетика и енергия от отпадъци.
Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме да посетите събитието се включите в конференцията и дискусиите!

Tip of the day
Does your hot water tank have a timer on it? A hot water tank can be equivalent to constantly boiling 10 kettles, and without a timer this will happen all day, all night, all year!

Was it useful?